OFERTAOgólne
Oferta
   Szkolenia
      Komunikacja
    Negocjacje
    Zarządzanie
    Zespoły
   Psychoterapia
    Orzecznictwo
    Indywidualna
    Małżeńska
    Poradnictwo
    Psychoedukacja
    Metody uzupełniające
Klienci i ich opinie
Nasi ludzie
linki


SZKOLENIA

Zespoły

   Praca zespołu to więcej niż suma pracy jego członków. To, czy w firmie wykorzystany jest potencjał pracujących w niej grup, zależy zarówno od ich lidera, jak również od członków tych grup. Czynniki decydujące o efektywności pracy zespołu to:
  1. Motywacja na celu grupy
  2. Dobra komunikacja wewnątrz grupy
  3. Pozytywna atmosfera i wzajemne zaufanie członków zespołu
  4. Jasny podział kompetencji
  5. Przywództwo elastyczne, dostosowane do zadania i charakteru grupy
   W trakcie naszych warsztatów koncentrujemy się na połączeniu powyższych elementów w całość. Aby tego dokonać, zapraszamy do poznania się członków grupy na różnych poziomach. Diagnozujemy role w jakich do tej pory zazwyczaj występowali uczestnicy zespołów i aby powiększyć możliwości grupy, modelujemy i rozwijamy te role. Bardzo ważną częścią pracy w trakcie szkolenia jest rozwijanie umiejętności, związanych z wyznaczaniem celu grupy, rozdziału celu na poszczególne osoby w zespole, motywowanie do jak najwydajniejszej pracy nad zadaniem, oraz kontrola wyników.
Artur Górecki ul Słone 57 Kudowa Zdrój; tel. 074 8661 262, 0602 434 796