OFERTAOgólne
Oferta
   Szkolenia
      Komunikacja
    Negocjacje
    Zarządzanie
    Zespoły
   Psychoterapia
    Orzecznictwo
    Indywidualna
    Małżeńska
    Poradnictwo
    Psychoedukacja
    Metody uzupełniające
Klienci i ich opinie
Nasi ludzie
linki


SZKOLENIA

Zarządzanie

   Zarządzanie to umiejętność, która pozwala, na najlepsze wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich i tkwiących w nich potencjałów. Program dotyczący umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje zagadnienia:
  1. Zasady dobrej organizacji
  2. Wyznaczanie celów zespołom
  3. Motywowanie zespołów
  4. Rozwijanie umiejętności efektywnego wykorzystania potencjału w jednostkach i grupach
  5. Elastyczne dostosowanie własnego stylu zarządzania do zaistniałej sytuacji
  6. Rozpoznawanie potrzeb pracowników

Artur Górecki ul Słone 57 Kudowa Zdrój; tel. 074 8661 262, 0602 434 796