OFERTAOgólne
Oferta
   Szkolenia
      Komunikacja
    Negocjacje
    Zarządzanie
    Zespoły
   Psychoterapia
    Orzecznictwo
    Indywidualna
    Małżeńska
    Poradnictwo
    Psychoedukacja
    Metody uzupełniające
Klienci i ich opinie
Nasi ludzie
linki


SZKOLENIA

Komunikacja

Komunikacja międzyludzka odgrywa ogromną rolę w całym naszym życiu. Dwie podstawowe umiejętności komunikacyjne to:

  1. Precyzyjne wyrażanie swoich myśli. Dzięki jasnemu komunikowaniu swoich myśli, jesteśmy dobrze rozumiani przez innych ludzi. Możemy swobodnie i dokładnie przekazywać odczucia, przemyślenia i formułować informacje które chcemy przekazać na zewnątrz nas samych.
  2. Drugą ważną umiejętnością komunikacji interpersonalnej, jest sztuka odbioru zewnętrznych sygnałów i takiej ich "obróbki", która pozwoli nam w sposób najpełniejszy, zinterpretować docierające do nas komunikaty. Czyli dokładnie zrozumieć to co chcą nam przekazać inni ludzie. Przy rozwijaniu tej umiejętności jest ważne nie tylko to, żeby słyszeć, co nam ludzie mówią, ale również dostrzec przekaz poza słowny - mowę ciała.

Celem prowadzonego przez nas treningu komunikacji interpersonalnej jest rozwinięcie i integracja tych umiejętności.
Artur Górecki ul Słone 57 Kudowa Zdrój; tel. 074 8661 262, 0602 434 796