OFERTAOgólne
Oferta
   Szkolenia
      Komunikacja
    Negocjacje
    Zarządzanie
    Zespoły
   Psychoterapia
    Orzecznictwo
    Indywidualna
    Małżeńska
    Poradnictwo
    Psychoedukacja
    Metody uzupełniające
Klienci i ich opinie
Nasi ludzie
linki


PSYCHOTERAPIA

Rodzinna i małżeńska

   Pracując z rodzinami stosujemy podejście systemowe , przyjmując że zachowania poszczególnych osób można zrozumieć jedynie w kontekście całego systemu rodzinnego, którego jest on członkiem.
   Dążymy do jak najpełniejszego porozumienia na wszystkich poziomach , przy zachowaniu wzajemnego szacunku partnerów. Dbamy zwłaszcza o otwartą komunikację między członkami rodziny.
   Umiejętność otwartego wyrażania swoich potrzeb i uczuć, tak aby było to do przyjęcia dla drugiej strony, aby uzyskać poparcie i zrozumienie jest nie do przecenienia.
   Ludzie którzy są ze sobą na co dzień, mają przekonanie, że wiedzą o partnerze wszystko, że partner wie co jest dla nich ważne, że umie czytać mu z myśli. Jakże wielkie jest zaskoczenie, gdy żyjąc ze sobą wiele lat, dowiadują się o prawdziwych marzeniach partnera, jego obawach , a czasem trudach codziennych, z których nie zdawali sobie sprawy.
Artur Górecki ul Słone 57 Kudowa Zdrój; tel. 074 8661 262, 0602 434 796