OFERTAOgólne
Oferta
   Szkolenia
      Komunikacja
    Negocjacje
    Zarządzanie
    Zespoły
   Psychoterapia
    Orzecznictwo
    Indywidualna
    Małżeńska
    Poradnictwo
    Psychoedukacja
    Metody uzupełniające
Klienci i ich opinie
Nasi ludzie
linki


PSYCHOTERAPIA

Indywidualna

   Opiera się na relacji emocjonalnej i intelektualnej między klientem i terapeutą.
   Celem jest poprawa funkcjonowania w środowisku, rozwój osobowości, usunięcie objawów chorobowych. Metody naszej pracy mają eklektyczny charakter.
   Stosujemy techniki wywodzące się z terapii poznawczej /A.T.Beck/, humanistyczno - egzystencjalnej /C.R.Rogers/, neurolingwistycznego programowania /Bandler i Grinder/.

Artur Górecki ul Słone 57 Kudowa Zdrój; tel. 074 8661 262, 0602 434 796