OFERTAOgólne
Oferta
   Szkolenia
      Komunikacja
    Negocjacje
    Zarządzanie
    Zespoły
   Psychoterapia
    Orzecznictwo
    Indywidualna
    Małżeńska
    Poradnictwo
    Psychoedukacja
    Metody uzupełniające
Klienci i ich opinie
Nasi ludzie
linki


PSYCHOTERAPIA

Orzecznictwo

   Na podstawie wyników badań orzekamy o rodzaju stwierdzonych zaburzeń nieprawidłowości, dysharmonii rozwojowych.
   Formułujemy opinie psychologiczne dla celów oświatowych i medycznych, z odpowiednimi wnioskami i zaleceniami.
   Opinie nasze pomagają np. nauczycielowi w postępowaniu z dzieckiem dyslektycznym, lekarzowi pozwalają na trafne postawienie rozpoznania i skuteczne leczenie medyczne.
Artur Górecki ul Słone 57 Kudowa Zdrój; tel. 074 8661 262, 0602 434 796