OFERTAOgólne
Oferta
   Szkolenia
      Komunikacja
    Negocjacje
    Zarządzanie
    Zespoły
   Psychoterapia
    Orzecznictwo
    Indywidualna
    Małżeńska
    Poradnictwo
    Psychoedukacja
    Metody uzupełniające
Klienci i ich opinie
Nasi ludzie
linki


PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia i konsultacje psychologiczne

Diagnostyka psychologiczna

   Dotyczy intelektu, osobowości, temperamentu, predyspozycji i uzdolnień indywidualnych, specyficznych trudności szkolnych /dysleksja/, zdolności twórczego myślenia, kompetencji społecznych.
   Oceniamy także rozwój psychoruchowy małego dziecka tj. niemowląt, dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Diagnoza ukazuje sylwetkę psychologiczną naszego klienta, umożliwia obiektywną ocenę jego cech indywidualnych, mocnych stron, predyspozycji. To z kolei wyznacza kierunek ewentualnego postępowania terapeutycznego i działań praktycznych jak np. wybór kierunku kształcenia, zalecenia dla szkoły.
   Czynności diagnostyczne wykonujemy przy użyciu testów wydanych przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Są to metody nowoczesne, o wysokiej rzetelności i trafności diagnostycznej.
Artur Górecki ul Słone 57 Kudowa Zdrój; tel. 074 8661 262, 0602 434 796