NASI LUDZIEOgólne
Oferta
Klienci i ich opinie
Nasi ludzie
linki


NASI KONSULTANCI

   Trzon firmy tworzą młodzi i prężni eksperci, mający doświadczanie związane z realizacją dużych projektów, jak i realizacją usług na poziomie konsultacji i doradztwa w poszczególnych, pojedynczych sprawach klientów indywidualnych. Nasi współpracownicy to: specjaliści z psychologii klinicznej, psychoterapeuci, socjologowie, adwokaci. Doświadczenie zdobywali pracując w firmach konsultingowych, placówkach edukacyjnych różnych szczebli, czołowych placówkach polskiej opieki zdrowotnej, a także prowadząc indywidualne kancelarie prawne.


Wybrani pracownicy i osoby współpracujące

Artur Górecki - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wydział Psychologii, trener, specjalizacja z zakresu psychoterapii, komunikacji, negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi, pierwszy stopień EMDR (desensytyzacja i przeprogramowanie doznań emocjonalnych), NLP Master Practitioner Certificate, konsultant wsparcia psychologicznego zawodników judo przy klubie Uniwersytet Warszawa, znajomość.


Barbara Stasiak - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Psychologii, psycholog kliniczny, prywatna praktyka psychologiczna, pracownik Specjalistycznej Przychodni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzież, kursy i szkolenia z psychopatologii wieku rozwojowego, znajomość angielskiego.


Dominik Mytkowski - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, trener, specjalista z zakresu socjologii, negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów, współpracował przy organizowaniu i prowadzeniu szkoleń oraz treningów dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Ekspert w Wydziale Badań Analiz i Ewaluacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, konsultant programu PHARE SMART (Strategic Measures for Achieving Reform Target), konsultant i członek zespołu redakcyjnego - EDI World Bank, biegła znajomość angielskiego, znajomość rosyjskiego.


Borys Pardus - adwokat, specjalista od prawa podatkowego, doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowe Studia Prawa Europejskiego (1996), Executive MBA (Politechnika Warszawska), Szkoła Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek rad nadzorczych spółek kapitałowych, członek międzynarodowych stowarzyszeń prawniczych, specjalista z zakresu prawa autorskiego, prawa komputerowego, prawa handlowego, brał udział w procesach przekształceń kapitałowych, łączeniach i przejęciach podmiotów gospodarczych, wprowadzaniu podmiotów na Giełdę Papierów Wartościowych, biegła znajomość języka angielskiego, znajomość języka niemieckiego i rosyjskiego.

Artur Górecki ul Słone 57 Kudowa Zdrój; tel. 074 8661 262, 0602 434 796